Vilka åtgärder du än vill göra på ditt tak så kan vi hjälpa dig förverkliga dina takplaner. Byta taket är en stor investering. Och det finns kostnader som många glömmer att räkna med i kalkylen. Risken finns också att kommunens byggnadsavdelning inte gillar det du gör. Vi hjälper er med takrenoveringen, val av takmaterial, isolering, hängrännor, stuprör och underhållsåtgärder mm.

Peters tak och montage AB utför all typer av arbeten på papp, duk och tätskikt. Vi utför kompletta takbyten både nyläggning av tak och omläggning av befintligt tak på villafastigheter/bostadsrätts- föreningar. Vi offererar er hela entreprenaden till ett fast pris med ROT-avdrag på arbetet. Vi erbjuder även tjänster som: taksäkerhet, byte av hängrännor och stuprör samt snöskottning av tak. Inget jobb är för stort eller för litet för oss.

Scroll to Top