Solenergi är framtiden och är både miljövänligt och effektivt! De senaste åren har priset på solpaneler sjunkit samtidigt som regeringen erbjuder investeringsstöd om 20% av kostnaden. Det innebär att det just nu aldrig har vart mer gynnsamt att producera egen solenergi. Dessutom krävs det heller inget bygglov för att installera solceller idag.

Egenproducerad solenergi kommer med många fördelar såsom att till exempel får en större frihet och lägre energikostnader då du minskar ditt inköpsbehov och således elmarknadens prisjusteringar. Det är även en garanterat lönsam investering då du sänker dina energikostnader redan från dag ett och redan efter ca 10 år är dina solceller avbetalda. Ett solcellssystem höjer även värdet på ditt hus då en eventuell köpare kan räkna hem lägre driftskostnader. Efter installationen krävs det inget underhåll av solcellerna som i princip är helt självgående. En sista men självklar fördel är att du gör en betydelsefull insats för miljön och ökar andelen förnybar energi i samhället.

Scroll to Top